Wodór ze złomu aluminium i wody

laboratorium
MIT przeprowadził nowe badania nad produkcją wodoru, zielonego źródła energii, które może pomóc w zmniejszeniu zanieczyszczenia. Produkcja niektórych rodzajów wodoru powoduje znaczne zanieczyszczenie. Powodem zanieczyszczenia związanego z wodorem jest to, że produkcja wodoru wymaga procesu opartego na paliwach kopalnych, który, jak się szacuje, generuje do 2% globalnej emisji gazów cieplarnianych.

Dodatkowe zanieczyszczenie występuje, gdy wodór jest transportowany z miejsca produkcji do miejsca użytkowania. Zespół MIT opracował inny sposób reakcji złomu aluminiowego z wodą w celu wytworzenia wodoru. Glin reaguje z wodą w temperaturze pokojowej, tworząc wodorotlenek glinu i wodór. Zwykle reakcja nie zachodzi, ponieważ warstwa tlenku glinu pokrywa surowy metal i zapobiega bezpośredniemu kontaktowi z wodą.

laboratorium chemiczne

Proces MIT może przenieść się tam, gdzie wodór jest potrzebny, o ile dostępna jest woda, więc nowy proces produkcji wodoru nie wytwarza gazów cieplarnianych i rozwiązuje problem transportu wodoru. Douglas P. Hart, profesor inżynierii mechanicznej na MIT, mówi, że aluminium staje się mechanizmem przechowywania wodoru.

Dwa główne wyzwania, przed którymi stoją naukowcy, to zapewnienie, że powierzchnie aluminiowe są czyste i mogą reagować z wodą. Pierwszym krokiem w ich systemie było usunięcie warstwy tlenku, aby zapobiec jej regeneracji i umożliwić kontynuację reakcji. Kolejnym dużym problemem jest trudność w wydobyciu i produkcji czystego aluminium. Dlatego naukowcy chcieli wykorzystać złom aluminium, aby ten proces był wygodny. Naukowcy biorący udział w projekcie twierdzą, że jest jeszcze wiele badań, zanim staną się one opłacalne komercyjnie. Musieli na przykład opracować idealny sposób na zapobieganie tworzeniu się warstw tlenków na powierzchni aluminium. Innym poważnym pytaniem jest, jak inne pierwiastki stopu aluminium wpływają na ilość wodoru, który można wyprodukować.

Dodaj komentarz